Arutluste käigus pakkus õliühing välja mitmeid ettepanekuid, sh kehtestada kohustus maksta käibemaks tehingu toimumise hetkel või kehtestada käibemaksu ettemaks, mille ulatuses saaks õiglase turuväärtusega kaupa väljastada.

Õliühingu hinnangul peaks lisaks aktsiisiladudele kontrolli laiendama ka muudele ladudele, kus on võimalik suures mahus vedelkütuste ladustamine ja segamine. Olukorda aitaks parandada kütuse teekonna jälgimine e-keskkonna kaudu, millega nõustus ka rahanduskomisjon. See tähendaks kõikide saatelehtede vormistamist elektroonsel teel sarnaselt erimärgistatud diislikütusega.

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester tõdes, et senised abinõud ei ole olnud piisavad käibe- ja aktsiisimaksupettuste vastu võitlemisel. "Riigieelarvesse jääb kütuseturu maksupettuste tõttu laekumata orienteeruvalt 75 miljonit eurot, mis on märkimisväärne summa. Täiendav käibe- ja aktsiisimaksu laekumine aitaks oluliselt parandada riigieelarve tulude positsiooni," ütles ta. 

Sester lisas, et maksupettuste tõkestamiseks tuleb tõhustada erinevate ametkondade omavahelist koostööd ja karmistada seadusi. "Maksupettuste skeemid mitte ainult ei vähenda riigi jaoks maksulaekumisi, vaid seavad ausalt oma kohustusi täitvad ettevõtted ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse," märkis ta riigikogu pressiteate vahendusel. 
 
Sester kinnitas, et rahanduskomisjon kavatseb tegutseda kiiresti ja otsustavalt maksupettuste vastu võitlemisel karmima seadusandliku baasi kehtestamise kaudu. 

Arutelust võtsid osa ka rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliameti esindajad. 

Allikas: Äripäev